4 Tips til en mere sund kernefamilie

1680
4 Tips til en mere sund kernefamilie

Hvad er en sund kernefamilie, hvad er kendetegnene de har tilfælles? Her giver vi vores bud på hvad en god, sund kernefamilie i virkeligheden er. Vil du have flere tips til det gode familieliv med børn, så besøg Babymin.dk og Stjernebarn.dk.

I en sund familie er alle lige

Noget af det vigtigste i en sund familie er at alle er lige, der er ikke nogen der har mere magt end andre. Alle kan få deres stemme hørt og dele deres mening. Rundt omkring bordet, når der er aftensmad er der snak og debat, alle har mulighed for at have en forskellig holdning og der bliver lyttet lige til alle. Kan du lærer dine børn at alle er lige og der ikke skal være forskel på mennesker, så er du også sikker på at få nogle gode børn der vokser op med gode værdier.

En sund familie støtter hinanden

I en sund familie støtter man hinanden og hjælper til. Det kan være med de helt små og basale ting. Børnene får ikke lov bare at rejse sig fra bordet uden at hjælpe til med at bære ud og gøre deres pligt. Alle hjælper så det ikke kun er få i familien som bærer hele ansvaret. Man er nødt til at hjælpe og ikke mindst lære sine børn at man skal hjælpe hvor man kan.

Børn lærer selvstændighed

Alle forældre vil gerne have at deres børn vokser op og bliver selvstændige individer som kan klare sig selv. Desværre er mange forældre dog alt for gode til at skåne deres børn og gør alt for dem. Et sundt barn er et barn der kan tænke selv og danne sine egne meninger og holdninger. I stedet for du altid fortæller dine børn hvordan verden hænger sammen, kan du vende den rundt og spørge dem så de kan bruge deres fantasi og kreativitet til at danne en mening eller finde svar på hvordan ting hænger sammen.

I en sund familie tager man ansvar

At tage et ansvar er noget som alle forældre bør lære deres børn. Vi skal vide at vi har et ansvar over for kloden og vores miljø. Lær dine børn at skåne miljøet og passe godt på vores jord. Vi skal også lære vores børn at tage ansvar over for os selv, at hvis vi vil have lykke og opnå noget stort her i livet, så er det kun os selv der står til ansvar for vores resultater og hvordan vi modstår når alt ikke går som planlagt.